COORDONARE SANTIER 

RETAIL | LOGISTIC | REZIDENTIAL | SPORTIV

247

proiecte coordonate

3.544.155 mp

suprafata proiectelor

2.5 miliarde €

valoarea proiectelor

Serviciile de coordonare santier

Coordonare santier

Coordonarea in materie de sanatate si securitate se realizeaza atat in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii lucrarilor.

Plan SSM

Un document scris care prezinta ansamblul de masuri ce trebuie respectate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor ...

Plan propriu SSM

Se refera la masurile de securitate si sanatate specifice fiecarui antreprenor sau subantreprenor. Acest plan se prezinta managerului de proiect sau beneficiarului.

Auditul de SSM

Auditul de sanatate si securitate in munca este un instrument esential care ajuta companiile sa inteleaga care sunt aspectele conforme in ...

Asistenta RSVTI/ISCIR

Persoanele fizice si juridice autorizate ca operator RSVTI sunt obligate sa evalueze daca masurile impuse de legislatia in vigoare privind ...

Indicatoare securitate

Semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca se refera la respectarea si aplicarea tuturor masurilor de prevenire a accidentelor ...

Serviciile de coordonare santier

Coordonare santier

Coordonarea in materie de sanatate si securitate se realizeaza atat in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii lucrarilor.

Plan SSM

Un document scris care prezinta ansamblul de masuri ce trebuie respectate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier.

Plan propriu SSM

Se refera la masurile de securitate si sanatate specifice fiecarui antreprenor sau subantreprenor. Acest plan se prezinta managerului de proiect sau beneficiarului.

Auditul de SSM

Auditul de sanatate si securitate in munca este un instrument esential care ajuta companiile sa inteleaga care sunt aspectele conforme in cadrul activitatii dintr-un santier.

Asistenta RSVTI/ISCIR

Persoanele fizice si juridice autorizate ca operator RSVTI sunt obligate sa evalueze daca masurile impuse de legislatia in vigoare privind functionarea, ...

Indicatoare securitate

Semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca se refera la respectarea si aplicarea tuturor masurilor de prevenire a accidentelor ...

Metro Imobiliare Investment recomanda Eurofin Consult oricarui client care are nevoie de servicii profesionale in domeniul SSM. Apreciem pragmatismul si eficienta procedurilor implementate, proactivitatea.

Metro Imobiliare Investment

Eurofin Consult is definitely on my “Dream Team”. I intend to work with them on all my future projects as I find their contribution to the project, from conception to completion, on and off site, invaluable.

Steven Hlinyanszky - Senior Project Manager 

Metro Imobiliare Investment recomanda Eurofin Consult oricarui client care are nevoie de servicii profesionale in domeniul SSM. Apreciem pragmatismul si eficienta procedurilor implementate, proactivitatea.

Metro Imobiliare Investment

Eurofin Consult is definitely on my “Dream Team”. I intend to work with them on all my future projects as I find their contribution to the project, from conception to completion, on and off site, invaluable.

Steven Hlinyanszky - Senior Project Manager 

Coordonare santier

Coordonarea in materie de securitate si sanatate este un proces riguros si complex, care se realizeaza in faza de studiu, de conceptie si de elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii propriu-zise a lucrarilor.

Atributiile coordonatorului de santier, atat in faza de proiectare, cat si in faza de executie a lucrarilor de constructie sunt detaliate mai jos, asa cum sunt descrise in Hotararea de Guvern 300 din 2006 privind cerintele minime de SSM pentru santierele temporare sau mobile.

Pe durata elaborarii proiectului lucrarii coordonatorul in materie de securitate si sanatate, desemnat de Beneficiar sau de Managerul de Proiect, are urmatoarele atributii:

Pe durata realizarii lucrarii, coordonatorul in materie de securitate si sanatate are urmatoarele atributii:

Coordonare santier

Coordonarea in materie de securitate si sanatate este un proces riguros si complex, care se realizeaza in faza de studiu, de conceptie si de elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii propriu-zise a lucrarilor.

Atributiile coordonatorului de santier, atat in faza de proiectare, cat si in faza de executie a lucrarilor de constructie sunt detaliate mai jos, asa cum sunt descrise in Hotararea de Guvern 300 din 2006 privind cerintele minime de SSM pentru santierele temporare sau mobile.

Pe durata elaborarii proiectului lucrarii coordonatorul in materie de securitate si sanatate, desemnat de Beneficiar sau de Managerul de Proiect, are urmatoarele atributii:

Pe durata realizarii lucrarii, coordonatorul in materie de securitate si sanatate are urmatoarele atributii:

Plan SSM

Planul de sanatate si securitate in munca este documentul care prezinta totalitatea masurilor ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor ce pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier. Acesta trebuie sa fie redactat decatre coordonatorul in

materie de securitate si sanatate incă din faza de elaborare a proiectului si actualizat pe toata durata desfasurarii lucrarilor.

Planul SSM trebuie sa respecte toate cerintele de securitate si sanatate care se aplica pe santier, sa evalueze si sa mentioneze riscurile care pot sa apara

si sa indice masurile de prevenire pentru reducerea sau eliminarea riscurilor. Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa se asigure ca planul de securitate si sanatate a fost deja elaborat, chiar inainte de deschiderea unui santier.

In situatia in care proiectul este elaborat de o singura persoana, aceasta raspunde individual de elaborarea planului de securitate si sanatate. In cazul in care exista mai multi proiectanti care participa la elaborarea acestuia, beneficiarul este obligat sa desemneze, pe durata proiectarii, un singur coordonator care va intocmi planul de securitate si sanatate.

Planul de securitate si sanatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:

Plan SSM

Planul de sanatate si securitate in munca este documentul care prezinta totalitatea masurilor ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor ce pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier. Acesta trebuie sa fie redactat de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate incă din faza de elaborare a proiectului si actualizat pe toata durata desfasurarii lucrarilor.

Planul SSM trebuie sa respecte toate cerintele de securitate si sanatate care se aplica pe santier, sa evalueze si sa mentioneze riscurile care pot 

sa apara si sa indice masurile de prevenire pentru reducerea sau eliminarea riscurilor. Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa se asigure ca planul de securitate si sanatate a fost deja elaborat, chiar inainte de deschiderea unui santier.

In situatia in care proiectul este elaborat de o singura persoana, aceasta raspunde individual de elaborarea planului de securitate si sanatate. In cazul in care exista mai multi proiectanti care participa la elaborarea acestuia, beneficiarul este obligat sa desemneze, pe durata proiectarii, un singur coordonator care va intocmi planul de securitate si sanatate.

Planul de securitate si sanatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:

Plan propriu SSM

Planul propriu de securitate si sanatate cuprinde ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice fiecarui antreprenor sau subantreprenor in cadrul activitatii intr-un santier. Antreprenorul se va angaja sa puna 

planul propriu de securitate si sanatate la dispozitia managerului de proiect, beneficiarului sau coordonatorilor in materie de securitate si sanatate.

De asemenea, antreprenorul este responsabil de stabilirea planului ce urmeaza a fi integrat in planul de securitate in cel mult 30 de zile de la data contractarii lucrarii. Acest plan va prezenta totalitatea normelor si reglementarilor privind securitatea si sanatatea in munca, inclusiv coordonarea in activitatea desfasurata pe santier.

Antreprenorii si subantreprenorii care desfasoara activitati intr-un proiect se obliga sa mentina o relatie de colaborare in ceea ce priveste aplicarea masurilor de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. Aceasta cooperare intre antreprenori si subantreprenori se dovedeste cruciala atunci cand santierul are numeroase planuri, multiple locuri de munca si activitati variate.

In executia lucrarilor, antreprenorul care lucreaza cu unul sau mai multi subantreprenori trebuie sa le transmita acestora un exemplar al planului propriu de securitate si sanatate si, daca se impune, un document care sa mentioneze toate masurile generale de securitate si sanatate pentru lucrarile santierului de care se fac responsabili.

La elaborarea planului propriu de securitate si sanatate subantreprenorul trebuie sa tina seama de informatiile furnizate de catre antreprenor si de prevederile planului de securitate si sanatate al santierului. La randul sau, in dezvoltarea planului propriu de securitate si sanatate subantreprenorul trebuie sa tina seama de informatiile furnizate de catre antreprenor si de prevederile planului de securitate si sanatate al santierului.

Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:

Plan propriu SSM

Planul propriu de securitate si sanatate cuprinde ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice fiecarui antreprenor sau subantreprenor in cadrul activitatii intr-un santier. Antreprenorul se va angaja sa puna planul propriu de securitate si sanatate la dispozitia managerului de proiect, beneficiarului sau coordonatorilor in materie de securitate si sanatate.

De asemenea, antreprenorul este responsabil de stabilirea planului ce urmeaza a fi integrat in planul de securitate in cel mult 30 de zile de la 

data contractarii lucrarii. Acest plan va prezenta totalitatea normelor si reglementarilor privind securitatea si sanatatea in munca, inclusiv coordonarea in activitatea desfasurata pe santier.

Antreprenorii si subantreprenorii care desfasoara activitati intr-un proiect se obliga sa mentina o relatie de colaborare in ceea ce priveste aplicarea masurilor de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. Aceasta cooperare intre antreprenori si subantreprenori se dovedeste cruciala atunci cand santierul are numeroase planuri, multiple locuri de munca si activitati variate.

In executia lucrarilor, antreprenorul care lucreaza cu unul sau mai multi subantreprenori trebuie sa le transmita acestora un exemplar al planului propriu de securitate si sanatate si, daca se impune, un document care sa mentioneze toate masurile generale de securitate si sanatate pentru lucrarile santierului de care se fac responsabili.

La elaborarea planului propriu de securitate si sanatate subantreprenorul trebuie sa tina seama de informatiile furnizate de catre antreprenor si de prevederile planului de securitate si sanatate al santierului. La randul sau, in dezvoltarea planului propriu de securitate si sanatate subantreprenorul trebuie sa tina seama de informatiile furnizate de catre antreprenor si de prevederile planului de securitate si sanatate al santierului.

Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:

Auditul de SSM

Auditul de sanatate si securitate in munca este un instrument esential care ajuta companiile sa inteleaga care sunt aspectele conforme in cadrul activitatii dintr-un santier, care sunt aspectele care genereaza riscuri iminente la 

adresa lucratorilor din santier si care pot genera pierderi financiare. Pe scurt, auditul este este un mijloc simplu de a obtine si oferi informatii intr-un mod independent, echidistant si obiectiv. Informatiile obtinute permit identificarea si evaluarea conditiilor care ar putea impiedica obtinerea rezultatelor dorite in cadrul organizatiei. In acest fel, managerii au la dispozitie raporturi complexe privind modul de functionare optima a proceselor si sistemelor organizatiei, precum si solutii de eliminare a neconformitatilor care impiedica atingerea obiectivelor propuse.

Auditul securitatii si sanatatii in munca se realizeaza la cererea beneficiarului si urmareste ...

Auditul de SSM

Auditul de sanatate si securitate in munca este un instrument esential care ajuta companiile sa inteleaga care sunt aspectele conforme in cadrul activitatii dintr-un santier, care sunt aspectele care genereaza riscuri iminente la adresa lucratorilor din santier si care pot genera pierderi financiare.

Pe scurt, auditul este este un mijloc simplu de a obtine si oferi informatii intr-un mod independent, echidistant si obiectiv. Informatiile obtinute permit identificarea si evaluarea conditiilor care ar putea impiedica 

obtinerea rezultatelor dorite in cadrul organizatiei. In acest fel, managerii au la dispozitie raporturi complexe privind modul de functionare optima a proceselor si sistemelor organizatiei, precum si solutii de eliminare a neconformitatilor care impiedica atingerea obiectivelor propuse.

Auditul securitatii si sanatatii in munca se realizeaza la cererea beneficiarului si urmareste ...

Asistenta RSVTI/ISCIR

Persoanele fizice si juridice autorizate ca operator RSVTI sunt obligate sa evalueze daca masurile impuse de legislatia in vigoare privind functionarea, utilizarea, precum si intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor din domeniul ISCIR sunt realizate in conformitate cu cerintele prescriptiilor tehnice aplicabile.

Prin serviciul de Asistenta tehnica RSVTI - ISCIR asiguram:

Conform Ordinului nr. 130 din 10 mai 2011: pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, operatorul RSVTI are urmatoarele obligatii specifice:

(3) In afara obligatiilor prevazute la alin. (2), persoana juridica autorizata ca operator RSVTI are urmatoarele obligatii specifice:

Asistenta RSVTI/ISCIR

Persoanele fizice si juridice autorizate ca operator RSVTI sunt obligate sa evalueze daca masurile impuse de legislatia in vigoare privind functionarea, utilizarea, precum si intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor din domeniul ISCIR sunt realizate in conformitate cu cerintele prescriptiilor tehnice aplicabile.

Prin serviciul de Asistenta tehnica RSVTI - ISCIR asiguram:

Conform Ordinului nr. 130 din 10 mai 2011: pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, operatorul RSVTI are urmatoarele obligatii specifice:

(3) In afara obligatiilor prevazute la alin. (2), persoana juridica autorizata ca operator RSVTI are urmatoarele obligatii specifice:

Indicatoare de securitate

Semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca se refera la respectarea si aplicarea tuturor masurilor de prevenire a accidentelor de munca sau bolilor profesionale. Angajatorii trebuie sa cunoasca nu doar particularitatile 

legii in vigoare, cu modificarile, completarile si normele de aplicare, dar si faptul ca orice obligatie specificata in lege trebuie aplicata si in legatura cu semnalizarea de securitate si sanatate.

Eurofin comercializeaza intreaga gama de indicatoare de securitate care sunt prevazute in normele legale in vigoare: indicatoare de informare, avertizare, interzicere, obligativitate, paza si stingerea incendiilor, prim ajutor sau transporturi si comunicatii, conuri pentru semnalizare, delimitatoare trafic si rutiere, indicatoare stradale, presemnalizatoare, lampi cu led, lampi pentru semnalizarea traficului rutier, conuri reflectorizante, oglinzi acrilice, garduri pentru lucrari.

De retinut este ca semnalizarea de securitate si de sanatate include doar panourile sau indicatoarele care contin combinatia de elemente specificate (forma geometrica, culoare si simbol sau pictograma), nu si panourile suplimentare care ofera informatii scrise. Acestea din urma pot fi folosite doar in combinatie cu un panou care respecta regulile de constructie.

Punem la dispozitie panouri cu indicatoare de securitate ce pot fi montate la intrarea in locatie (santiere, hale industriale, centre logistice, rafinarii). Acestea pot fi produse personalizat, cu indicatoarele specifice obiectivului, conuri pentru semnalizare, delimitatoare trafic si rutiere, indicatoare stradale, presemnalizatoare, lampi cu led, lampi pentru semnalizarea traficului rutier, conuri reflectorizante, oglinzi acrilice, garduri pentru lucrari.

Angajatorii au obligatia sa urmareasca:

Indicatoare de securitate

Semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca se refera la respectarea si aplicarea tuturor masurilor de prevenire a accidentelor de munca sau bolilor profesionale. Angajatorii trebuie sa cunoasca nu doar particularitatile legii in vigoare, cu modificaările, completarile si normele de aplicare, dar si faptul ca orice obligatie specificata in lege trebuie aplicata si in legatura cu semnalizarea de securitate si sanatate.

Eurofin comercializeaza intreaga gama de indicatoare de securitate care sunt prevazute in normele legale in vigoare: indicatoare de informare, 

avertizare, interzicere, obligativitate, paza si stingerea incendiilor, prim ajutor sau transporturi si comunicatii, conuri pentru semnalizare, delimitatoare trafic si rutiere, indicatoare stradale, presemnalizatoare, lampi cu led, lampi pentru semnalizarea traficului rutier, conuri reflectorizante, oglinzi acrilice, garduri pentru lucrari.

De retinut este ca semnalizarea de securitate si de sanatate include doar panourile sau indicatoarele care contin combinatia de elemente specificate (forma geometrica, culoare si simbol sau pictograma), nu si panourile suplimentare care ofera informatii scrise. Acestea din urma pot fi folosite doar in combinatie cu un panou care respecta regulile de constructie.

Punem la dispozitie panouri cu indicatoare de securitate ce pot fi montate la intrarea in locatie (santiere, hale industriale, centre logistice, rafinarii). Acestea pot fi produse personalizat, cu indicatoarele specifice obiectivului, conuri pentru semnalizare, delimitatoare trafic si rutiere, indicatoare stradale, presemnalizatoare, lampi cu led, lampi pentru semnalizarea traficului rutier, conuri reflectorizante, oglinzi acrilice, garduri pentru lucrari.

Angajatorii au obligatia sa urmareasca:

Solicita o cotatie sau o intalnire.

Suntem la un click sau un apel distanta.

0741.077.108

>