Obligațiile părților legate de SSM în contractele de prestări servicii

Am pregătit un material cu câteva precizări legate de măsurile SSM și obligațiile legate de acestea pentru angajații care activează la sediul unui client, pentru prestarea unui serviciu punctual sau în cazul unei detașări.

Conform legislației în vigoare, obligația de instruire și verificare a respectării măsurilor SSM aparține întotdeauna angajatorului care este administratorul spațiului în care se desfășoară activitatea. In cazul unui accident de muncă, același angajator are și responsabilitățile primare legate de declararea către autoritățile competente și cercetarea accidentului.

Din experiența noastră, uneori companiile-client se prevalează de clauzele contractelor comerciale pentru a cere prestatorilor să declare, să cerceteze și să înregistreze accidentele de muncă.

Prevederile legii sunt însă foarte clare în acest sens: obligația declarării accidentelor de munca aparține întotdeauna angajatorului la care a avut loc evenimentul. 

Conform instrucțiunilor prevăzute în lege, după declararea accidentului, trebuie constituită comisia de anchetă a accidentului din care va face parte și un reprezentant al prestatorului, în calitate de angajator al unei persoane potențial implicate în accident. Prevederile legale sunt foarte clare în acest sens: cercetarea accidentului se va face de către angajatorul la care a avut loc evenimentul. După cercetarea accidentului, conform concluziilor elaborate de comisia de anchetă, recomandarea noastră este ca înregistrarea efectivă a accidentului și asumarea răspunderii să rămână în sarcina angajatorului al cărui angajat poarta culpa.

In același timp, orice companie client este obligată să facă instruirea SSM pentru vizitatori, prestatori de servicii punctuale sau angajați ai unui terț detașați să presteze activitatea în spațiul pe care compania îl administrează. Instruirea se face pentru spațiul și condițiile de lucru ale companiei și nu implică instruirea specifică profesiei specialiștilor care activează în sediu din partea unui prestator terț.

De exemplu, în cazul unui electrician care execută reparații la sediul unei companii de producție de materiale textile, instructajul trebuie să vizeze regulile interne de SSM, procedurile în caz de situații de urgență (alarmă de incendiu, cutremur, etc) dar nu și aspectele legate de exercitarea profesiei de electrician.

Companiile sunt de asemenea responsabile să efectueze verificări periodice pentru a se asigura că vizitatorii sau contractorii respecta cerințele SSM și respectiv să reia instructajul ori de câte ori este necesar.

Mai mult decât atât, clauzele SSM și instructajul trebuie adaptate specific la pozițiile vizate de contractul de servicii și să nu includă prevederi ne-aplicabile.

De exemplu, nu este necesar ca instructajul pentru un specialist în audit să prevadă măsurile pentru lucru la înălțime, chiar dacă acestea sunt obligatorii pentru personalul angajat al clientului care este implicat în activități specifice.

In cazul în care spațiul de lucru comportă aspecte specifice care au legătura cu activitatea vizitatorului sau specialistului extern, instructajul trebuie să includă și aspecte legate de spațiu.

In cazul unei companii de producție, cu procese care implică deplasarea unor mașini și utilaje în perimetrul de lucru, orice persoană care acces în spațiul respectiv trebuie să fie instruită în legătura cu condițiile specifice, respectiv regulile de acces și circulație în spațiul respectiv, indiferent de activitatea efectivă pe care o prestează.
Spre exemplu, un specialist în audit care face inventarul mijloacelor de producție trebuie să aibă acces în spațiul de lucru pentru identificarea respectivelor echipamente. Prin urmare, el trebuie să beneficieze de un instructaj specific referitor la traseele de deplasare a utilajelor în perimetru, astfel încât să își poată desfășura activitatea în condiții sigure.

Prin urmare, recomandarea experților noștri este de a evalua cu atenție clauzele din contractele de prestări de servicii care vizează măsurile SSM. Atragem de asemenea atenția asupra posibilității ca prestatorul să refuze o eventuală cercetare a unui accident de muncă, în cazul unor clauze care depășesc prevederile legii și stabilesc obligații în mod abuziv în sarcina sa.

>